доц. Константин Костов

специалист хирург

Доц. Константин Костов, дмн е специалист хирург в София с над 20 години медицински опит. Прилага пълен обем от хирургични умения в областта на спешна, лапароскопска и обща хирургия.

Образование

Завършва Медицински университет-София през 2002 г.
От 2003 г. до настоящият момент работи в клиника по спешна хирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ЕАД.
През 2008 г. придобива  специалност „Обща хирургия“.
През 2012 г. завършва магистърска програма по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.
От 2017 г. е доктор по медицина.
Заема академична длъжност „Доцент“ от 2021 г.
Владее английски и руски език.

Квалификации

Сертифициран специалист по мини-инвазивна и лапароскопска хирургия.
Член на Български лекарски съюз.

Автор и съавтор в над 60 научи публикации в реферирани и индексирани български и чуждестранни издания.
Участник и модератор в над 50 национално форуми по хирургия.

запази час