д-р Иван Диков

акушер-гинеколог

Д-р Диков е един от основателите на Българска асоциация по семейно планиране, сексуално и репродуктивно здраве и вече повече от 15 г. е в изпълнителното й ръководство.

Д-р Диков е лекар “Специалист акушер-гинеколог” с повече от 30 години клиничен и амбулаторен опит, владеещ на всички нива организиацията и ръководене на доболничната и болнична помощ, диагностициране, следене и водене на нормални и високорискови бременности, оказване на акушерска помощ – преждевременно, нормално, патологично и оперативно раждане, диагностициране, консервативно и оперативно лечение на гинекологичните заболявания, Семейно планиране, Репродуктивно и Сексуално здраве, Контрацепция.

Има двадесет години преподавателски и научно-изследователски стаж като асистент в Медицински университет, повече от двадесет години опит в промоцията на Репродуктивното и Сексуално здраве в програми и проекти на неправителствените организации, повече от двадесет години опит в ръководството на неправителствени и съсловни организации, сециалист-консултант към Агенция за медицински одит на МЗ.

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”
Началник ДКБ – от 08.2017 г. до момента

I САГБАЛ „Света София“ – гр. София
Специалист Акушер-гинеколог – от 12.2012 г. до 07.2017 г.

Втора САГБАЛ „ШEЙНОВО” – гр. София
Началник Диагностично-консултативен блок – от 01.08.2009 до 12.2012 г.

 • Лекар-специалист на цяла длъжност с работа на всички нива в болничната и доболнична помощ
 • Обучение на лекари-специализанти по АГ, акушерки и медицински сестри по програма на Медицински университет – София и Медицински колеж – София
 • Консултант-специалист към Агенция за медицински одит на МЗ

БОЛНИЦА “ТОКУДА”-София АД
Специалист акушер-гинеколог – 01.08.2006 -31.07.2009

 • Лекар-специалист на цяла длъжност с работа на всички нива в болничната и доболнична помощ
 • Обучение на лекари-специализанти по АГ, акушерки и мед. сестри по програма на Медицински университет – София и Медицински колеж – София

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София, Медицински факултет,
Катедра Акушерство и гинекология
Редовен Главен асистент

 • Учебно-преподавателска и научно-изследователска дейност – 27.04.1986 -30.08.2008

АИСМП Медицински център „Здравни центрове по семейно планиране и сексуално здраве” ЕООД

 • Изпълнителен директор – 2005-2007г.

УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА “МАЙЧИН ДОМ”- София
Специалист акушер-гинеколог, Главен асистент

 • Лекар-специалист на цяла длъжност с работа на всички нива в болничната и доболнична помощ
 • Обучение на лекари, студенти медицина, акушерки и медицински сестри по програма на Медицински университет – София и Медицински колеж – София
 • Обучение на лекари АГ по линия на СДК( Следдипломна квалификация)

НОМС (Научно-организационна методична секция към НИАГ (Научен институт по акушерство и гинекология към Медицинска академия, трансформиран след това в Университеска болница „Майчин дом” в системата на Медицински у-т) – 27.04.1986-31.07.2006

 • Научен сътрудник-отговарящ за организирането, провеждане и отчитане на консултативната и лечебна помощ от консултантите АГ на съответните окръзи.
 • Лекар, специалист участващ на всички нива в клиничната дейност в НИАГ.
 • Преподавател, водещ клинични упражнения на студенти медици, стоматолози, фелдшери, акушерки и лекари по линия на СДК.

АДВЕНТИСТКА БОЛНИЦА, Окланд, Нова Зенландия
1997-1999

ПЪРВОСТЕПЕННА ОКРЪЖНА БОЛНИЦА – Благоевград

 • Лекар в АГ комплекс на цяла длъжност с работа в болничната и доболнична помощ – 01.04.1983-31.03.1986

запази час