д-р Наталия Петракиева – Чернева

детско-юношески гинеколог

Д-р Наталия Петракиева е акушер-гинеколог с профил детско-юношеска гинекология. Има научни интереси в областта на онкогинекологията, ендоскопската и роботизирана хирургия. Извършва прегледи и лечение на акушеро-гинекологични заболявания, в т.ч. на деца и юноши. Сред процедурите, които д-р Петракиева провежда, са синехиолиза, колпоскопия, хистероскопия, абразио, лапароскопия и др.

Образование
2012 г. – VIII обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията към Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (БАУАГ)
2012 г. – Workshop in advanced laparoscopic surgery, УМБАЛ „Александровска“, гр. София
2012 г. – Магистър по специалност „Медицина“ в Медицински университет – Плевен
2010 г. – Workshop on medical assistance in emergency and crisis situations

Квалификации
2019 г. – 21st European Congress on Gynecological Oncology, ESGO;
2019 г. – Myoma’s challenge in from of fertility surgery, International School of Laser Gynecology, МБАЛ „Надежда“, гр. София;
2018 г. – XXII Национална гинекологична конференция, Българско научно дружество по акушерство и гинекология;
2018 г. – 10th International Charité Mayo Conference, ESPGO, IGCS, ENGOT;
2017 г. – Регионален симпозиум за безопасен аборт и контрацепция, FIAPAC;
2016 г. – 5th International Video Workshop (IVW) on radical surgery in gynecological oncology – ESGO

Биография
От 2019 г. д-р Наталия Петракиева е асистент в Катедра „Акушерство и гинекология“, Медицински Университет – София. От 2017 г. практикува като акушер-гинеколог в Първа гинекологична клиника при СБАЛАГ „Майчин дом“. Преди това работи като гост-лекар в Universitätsklinikum Freiburg, Германия.

запази час

Услуги

Акушерство

Акушерство

Онкогинекология

Детско-юношеска гинекология

Оперативна гинекология

АГ преглед

Детско-юношески гинекологични прегледи

Синехиолиза

Ултразвук

Ултразвук

Биопсия

LLETZ

Лазерна деструкция

Лазерна терапия - подмладяване, инконтиненция

Абразио

Хистероскопия

Пластики на женския генитален тракт

Лапароскопия

Роботизирана хирургия

Отворена хирургия