Д-р Наум Симоноски

хематолог (клинична хематология)

Д-р Наум Симоноски е специалист хематолог с над 15 години медицински опит. Извършва диагностика и лечение на заболявания на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система; анемии, тромбоцитопении, левкопении, остри и хронични левкемични заболявания, увеличени лимфни възли, лимфопролиферативни заболявания, миелопролиферативни, мелодиспластични заболявания, нарушения в кръвосъсирването. Д-р Симоноски не преглежда деца.

Образование

Завършва Медицински университет София през 2008 г. Своята специалност Клинична хематология придобива след специализация в Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания София.

Квалификации
  • Член на Българско медицинско сдружение по хематология и Европейска асоциация по хематология;
  • Многобройни участия в национални и международни конгреси по специалността;
  • Автор и съавтор на множество публикации в български и чуждестранни списания.
Биография

Д-р Симоноски практикува в Първо отделение по клинична хематология в Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания София. Към момента е и част от екипа специалисти на МЦ ФемиКлиник / FemiClinic. Владее английски език.

Разгледай още лекари