д-р Николай Кълвачев дм

вирусолог

Д-р Николай Кълвачев е специалист по медицинска вирусология и микробиология с над 15 години опит. Професионалните му интереси са в областта на възникващите и нововъзникващите инфекциозни заболявания, вирусните хеморагични трески, респираторните вирусни инфекции, COVID-19, вирусна имунопатогенеза и др. Извършва прегледи и консултации, свързани с полово преносими инфекции и HPVs, както и HHVs експресна вирусна диагностика, антивирусна терапия и др.

Образование

Д-р Николай Кълвачев завършва Медицински университет – София през 2007 г. Защитава докторат в областта на арбовирусологията и придобива специалност „Вирусология“ през 2013 г. Специализира в Германия и САЩ. Участва в курсовете по следдипломно обучение на лекари и биолози. През 2017 г. придобива своята втора специалност по микробиология.

Квалификации

Д-р Николай Кълвачев има над 30 научни публикации, някои от които публикувани в международни списания с импакт фактор, а цитиранията му са над 200. Участва като съавтор на отделни глави от медицински помагала и учебници. Член е на редколегии на родни научни организации и списания с международно участие.

Биография

В периода 2008 – 2015 г. д-р Николай Кълвачев работи в Националния център по заразни и паразитни болести. От 2016 г. преподава в катедра „Медицинска микробиология“ към Медицински университет – София на български и англо-говорящи студенти. Ръководи лаборатория „К-Лаб“, основана през 2015 г. Към момента е част и от екипа специалисти на МЦ ФемиКлиник / FemiClinic. Владее английски и испански език.

запази час