д-р Радослав Тодоров

хирург

Д-р Радослав Тодоров, дм е специалист хирург в София с над 13 години медицински опит. Професионалните му интереси са в областта на чернодробно-панкреатичната хирургия, лапароскопската и миниинвазивната хирургия, онкологичната хирургия и онкологията. Извършва прегледи, диагностика и лечение в областта на общата и коремна хирургия и мамологията, заболявания на коремните органи, предната коремна стена, заболявания на гърдата и щитовидната жлеза. Д-р Тодоров извършва лечение на трудно заздравяващи рани и язви. Д-р Тодоров не преглежда деца.

Образование

Завършва Медицински университет – София през 2009 г. Своята специалност „Хирургия“ завършва през 2016 г. През 2020 г. придобива научна и образователна степен „доктор“, след защита на дисертационен труд на тема „Постоперативни панкреатити“.

Квалификации

  • Сертификати за следдипломна квалификация по панкреатична хирургия, по жлъчно-чернодробна хирургия, по лапароскопска хирургия и еднодневна хирургия.
  • Сертификат за абдоминална ехография и ехография на повърхностни структури I ниво, удостоверение за работа в среда с йонизиращи лъчения.
  • Член на Българско хирургическо дружество, Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози, Български лекарски съюз.

Биография

През 2010 г. д-р Радослав Тодоров печели конкурс за докторант в Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия към УМБАЛ „Александровска“, гр. София, а през 2011 г. е избран за асистент. От 2021 г., след спечелен конкурс, е избран за главен – асистент в същата Клиника. Към момента е част и от екипите специалисти на Клиниката по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия към УМБАЛ „Александровска“ София и МЦ ФемиКлиник / FemiClinic.

запази час