Доц. Радослав Шекеров

Акушер-гинеколог

Доц. Радослав Шекеров, дм е специалист гинеколог в София с над 20 години опит в областта на гинекологичната онкология: превенция, диагностика, оперативна, медикаментозна и таргетна терапия на всички видове злокачествени гинекологични заболявания. Доц. Шекеров не преглежда деца.

Образование

Завършва Медицински университет Charitе, гр. Берлин, Германия през 2004 г. Специализира Акушерство и гинекология в Германия. Придобива научна степен „доктор по медицина“ през 2009 г. През 2022 г. придобива специалност Гинекологична онкология. От 2022 г. е доцент по акушерство и гинекология към Медицинския университет Charitе, гр. Берлин.

Квалификации

  • Член на Европейско дружество по гинекологична онкология (ESGO), Източногерманско дружество по гинекологична онкология, Българска асоциация по онкогинекология, Немско дружество за борба с рака и други
  • Masterclass – Диагностика и мултимодално лечение на рак на яйчниците
  • Сертификати по радикалнa онкогинекологичнa хирургия и тазова лимфна дългогодишен
  • Сертификати по ендоскопска онкогинекологичнa хирургия и хипертермална интраперитонеална химиотерапия (HIPEC)
  • Masterclass – Диагностикa, консервативна и хирургична терапия при напреднали стадии на ендометриоза
  • Good Clinical Practice

Биография

Доц. Шекеров е работил в амбулаторна клиника по химиотерапия към Медицински университет Charitе, гр. Берлин. Там е завеждащ отделение в Катедра по обща гинекология и онкогинекологична хирургия от 2012 г.
Ръководи Oнкогинекологичен сертифициран туморен център и Център по колпоскопия и терапия на заболявания на маточната шийка към Медицински университет, Charitе. Научен ръководител на работни групи по клинични проучвания, координатор към туморна банка, университетски преподавател и лектор. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ ФемиКлиник / FemiClinic. Владее немски и английски език.

Разгледай още лекари