доц. д-р Димитър Гугутков, дм

анестезиолог- реаниматор

Aктивно участие в лечебно-диагностичната дейност на пациентите, осигурява адекватна и безопасна анестезия на приетите за оперативно лечение пациенти и извеждането им от анестезия до тяхното пълно възстановяване

запази час