Проф. Красимир Нейков

Уролог

Проф. Красимир Нейков, дм е специалист уролог в София с над 43 години медицински опит. Интересите му са свързани с ендоскопската хирургия на урогениталната система, отворени оперативни интервенции с използване на хармоничен скалпел, лазерни оперативни интервенции при аденом на простатата, тумори на пикочния мехур и разбиване на камъни в пикочния мехур. В диагностичен аспект извършва ригидна и флексибилна уретроцистоскопия, пункционна биопсия на простатата и ултразвуково изследване на бъбреци, пикочен мехур и простата. Проф. Нейков не преглежда деца.

Образование

Завършва Медицински университет Варна през 1980 г. Има придобита специалност Урология след специализация в Урологична клиника към Институт за спешна медицинска помощ Н. И. Пирогов. През 1990 г. придобива научна и образователна степен „доктор“ след защита на дисертация на тема: Склероза на мехурната шийка като форма на интравезикална обструкция. Има придобита и магистърска степен по специалност Здравен мениджмънт.

Квалификации

  • Автор и съавтор на над 185 научни статии и публикации, както и на 5 учебника и помагала за студенти и специализанти по урология;
  • Лятно урологично училище, Ваалс, Холандия: Тумори на пикочо-половата система;
  • Трета международна среща по проблемите на доброкачествената простатна хиперплазия, Монако;
  • Двумесечна специализация в болница Гросхадерн, Урологична клиника, Мюнхен, Германия;
  • 14-дневна специализация в болница Диаконисен, Манхайм, Германия;
  • Курс по лапароскопска хирургия, категория С;
  • Курс по ендоурология: Ендоскопско третиране на бъбречни конкременти.

Биография

Проф. Нейков е работил в урологичен сектор към Хирургично отделение в Силистра. През 1985 г. след проведен конкурс е назначен за асистент към Катедра по урология към Медицински университет София, където работи до 2001 г. През 2001 г. е избран за доцент към УСБАЛО София, където е началник на Урологична клиника до 2023 г. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ ФемиКлиник / FemiClinic. Владее руски и английски език.

Разгледай още лекари