Кардиология

Предмет на кардиологията са заболяванията на сърдечно-съдовата система. Във FemiClinic от утвърдените ни кардиолози се извършват пълната гама от диагностични и лечебни процедури и изследвания на кардиологични заболявания с последно поколение апаратура.

Услуги

Процедури и ценоразпис

Първичен кардиологичен преглед

150 лв.

Първичен кардиологичен преглед и ехография

220 лв.

Първичен кардиологичен преглед с ехография и Доплер сонография на каротидни артерии

250 лв.

Вторичен кардиологичен преглед

100 лв.

Вторичен кардиологичен преглед с ехография

150 лв.

Холтер за кръвно налягане

150 лв.

ЕКГ холтер

150 лв.