Психиатрия и психотерапия

Кабинетът по психиатрия и психотерапия във FemiClinic работи с квалифицирани психиатри, психолози и психотерапевти. Наблягаме на индивидуалната оценка на личността и вярваме в личния потенциал на всеки пациент. Извършваме цялостна оценка и консултиране на личността, като се базираме на солиден опит, научни аргументи, проективни методики за изследване, когнитивни тестове, клинично интервю, медикаментозно лечение и много други. Работим със зависимости, хранителни разстройства, психотични и невротични състояния, депресия и тревожност, личностови разстройства, психосоматични болести, състояния, свързани със стрес и бърн-аут, следродилни състояния, съпровождане и партниране по време на бременност и други.

Услуги

Услуги и ценоразпис

Първичен преглед

100 лв.

Първичен преглед - професор Миланова

150 лв.

Първичен преглед от Детелина Стаменова

150 лв.

Първичен преглед Фотка Георгиева

60 лв.

Вторичен преглед

60 лв.

Психотерапевтичен сеанс (60 мин.)

100 лв.

Психотерапевтичен сеанс 30 минути

50 лв.

Оценъчна психотарапевтична сесия

80 лв.

Психологично тестуване

80 лв.

Мед. свид. за оръжие

80 лв.

Мед. свид. за работа в чужбина

80 лв.

Прочети повече

Прегледите по психиатрия се извършват от д-р Мирослав Георгиев, който е с над 15 години опит в областта, с доказан професионализъм и отношение към личността на пациента. Предметът на действие на психиатричните консултации е свързан с осъществяването на диагностична, експертна, лечебна и профилактична психиатрична помощ. За осигуряване комплексна работа и подход, работим в екип с квалифицирани клинични психолози. Психологическата оценка и терапевтична работа в центъра се извършва от Детелина Стаменова психотерапевт и Фотка Георгиева, клиничен психолог и психотерапевт под супервизия. Използват се техники от когнитивно – поведенческата терапия, митолого терапията, приказкотерапията и юнгианска психоаналитична терапия. Акцентираме на интегративен, индивидуален подход при всеки един пациент, като при необходимост оказваме съдействие и извън терапевтичния кабинет. Едно от основните правила на екипа е работата под супервизия, която се осъществява от високо квалифицирани и доказани супервайзъри като проф. д-р Вихра Миланова, психиатър с над 200 научни труда и публикации, ръководител на Катедрата по психиатрия към Медицински университет, началник на Клиниката по психиатрия към Александровска болница. И доц. д-р Павлина Петкова, доказан клиничен психолог, психотерапевт, преподавател в Софийски университет и Великотърновски университет.