Хирургия

FemiClinic обединява утвърдени хирурзи, които прилагат пълен обем от хирургични умения в областта на спешна, лапароскопска и обща хирургия. Висококвалифицираните ни хирурзи са с богат клиничен опит и извършват пълната гама амбулаторни консултации, процедури, манипулации и операции с последно поколение апаратура и консумативи. FemiClinic разполага с модерна операционна зала за малки оперативни интервенции и уютен дневен стационар. Тук може да направите консултация за пълната гама от лапароскопски, роботизирани и отворени оперативни интервенции.

Услуги

Хирургични услуги и ценоразпис

Хирургичен преглед от доц. Константин Костов

100 лв.

Първичен хирургичен преглед от д-р Радослав Тодоров

70 лв.

Първичен хирургичен преглед на чужд език

100 лв.

Хирургичен преглед с ехография/на мл.жлези, повърхностни с-ри или коремни органи

110 лв.

Вторичен хирургичен преглед

40 лв.

Ехография на малък таз

60 лв.

Ехография на малък таз - бъбреци, пикочен мехур и простатна жлеза

60 лв.

Ехография на млечни жлези

60 лв.

Ехография на повърхностни структури и меки тъкани

60 лв.

Ехография на коремни органи

60 лв.

Ехография на повърхностни структури - тестиси, пенис

50 лв.

Ехография на простатата

45 лв.

Ехография на шия - лимфни възли и слюнчени жлези

50 лв.

Ехография на щитовидна жлеза

50 лв.

Голяма превръзка

30 лв.

Малка превръзка

25 лв.

Микробиологично изследване на секрет

40 лв.

Първична обработка на голяма рана

70 лв.

Първична обработка на малка рана

40 лв.

Вторична обработка на голяма рана

40 лв.

Вторична обработка на малка рана

30 лв.

Сваляне на конци

25 лв.

Сваляне на метални скоби

30 лв.

Хирургична обработка на рани, инфекции, изгаряния, отстраняване на хирургични шевове от глава и шия

25 лв.

Ректално туширане

30 лв.

Стерилна превръзка

20 лв.

Превръзка на септична рана

35 лв.

Първична хирургична обработка и шев на голяма рана

90 лв.

Първична хирургична обработка на малка рана

60 лв.

Хирургична обработка на възпалена следоперативна рана

80 лв.

Хирургична обработка и некректомия на декубитална рана

80 лв.

Хирургична обработка на хронична рана (дебридман, некректомия)

110 лв.

Хирургична обработка на изгаряне

140 лв.

Вземане на биопсичен материал от мека тъкан

120 лв.

Хирургично отстраняване на кърлеж

70 лв.

Инцизия на подкожен панарициум или паронхия /без цената на локалната анестезия/

55 лв.

Инцизия на абсцес на кожата или лигавица, ексцизия на фурункул

55 лв.

Инцизия на подкожен панарициум или паронхия /без цената на локалната анестезия/

55 лв.

Инцизия на фурункул

35 лв.

Инцизии и дренаж на палмарно или тенарно пространство

80 лв.

Инцизия на меки тъкани

90 лв.

Инцизия на меки тъкани с дренаж

100 лв.

Промивка на раневи дренаж

40 лв.

Смяна на ранева тампонада или дренаж

40 лв.

Поставяне на НГС

40 лв.

Промивка на стомах

60 лв.

Промивка и отпушване на гастростома и ентеростома

70 лв.

Обработка на възпален анус претер

70 лв.

Поставяне или смяна на катетър на мъже или жени

40 лв.

Електрокоагулация на кондиломи за 1 брой

60 лв.

Електрокоагулация на кондиломи до 5 броя

120 лв.

Електрокоагулация на кондиломи до 10 броя

200 лв.

Електрокоагулация на кондиломи до 15 броя

250 лв.

Електрокоагулация на кондиломи над 15 броя

350 лв.

TRU-CUT биопсия

190 лв.

Биопсия на млечна жлеза

150 лв.

Пункция, аспирация под ехографски контрол на кисти на млечните жлези

180 лв.

Инцизия и дренаж на перианален абцес

190 лв.

Оперативно премахване на неусложнени епидермални кисти, атероми, липоми с локална анестезия

300 лв.

Инцизия на абсцеси, флегмони и инфекции на меките тъкани (с местна анестезия)

230 лв.

Отстраняване на кожни лезии/тумори чрез ексцизия

230 лв.

Отстраняване на възпалени потни жлези

300 лв.

Хирургично премахване на външни хемороиди

290 лв.

Хирургично премахване на анални фисури

180 лв.

Анална дилатация с местна анестезия

60 лв.

Екстракция на нокът

150 лв.

Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани с ексцизия

140 лв.

Пункция на повърхностни кисти, абсцеси, хематоми под ехографски контрол

120 лв.

Отстраняване на кожни и подкожни образувания с козметична цел до 1 кв.см

375 лв.

Корекция на цикатрикс по козметични съображения до 2 кв. см.

500 лв.

Корекция на цикатрикс по козметични съображения над 2 кв. см.

900 лв.

Електрокоагулация и резекция на доброкачествени кожни образувания на мъжка и женска полова система без анестезия

165 лв

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и вземане на биопсия с локална анестезия

275 лв.

Ексцизия на пилонидална киста с местна или обща анестезия, 3 контролни прегледа с превръзки и премахване на конци

490 лв.